KEURING HACCP

Keuring HACCP

Sinds 2009 worden wij gekeurd voor de hygiëne code HACCP. Deze afkorting staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden. Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

Vanaf 2009 zijn de keuringen aangescherpt. Dit heeft tot gevolg dat nog maar 20% van alle HACCP gecertificeerde bedrijven in Nederland door de eerste keuring heen komt.

Vol trots kunnen wij meedelen dat wij ook in 2011 zijn beoordeeld met een zeer goed.

Tags: keuring, haccp